Wat wordt de naam van de nieuwe hockeyvereniging?

  • Redactie 

Dat weten we nog niet! De werkgroep Cultuur & Toekomst is de afgelopen periode druk in de weer geweest met het bestuderen van de vele inzendingen op de eerdere prijsvraag. Op basis hiervan is een advies aan de Fusie Stuurgroep voorgelegd. In het Hockeycafé van 8 oktober jl. zijn drie beoogde nieuwe clubnamen gepresenteerd, met elk hun eigen verhaal erachter. Iedereen heeft de mogelijkheid gehad om tot 31 oktober zijn of haar voorkeursstem uit te brengen. Aanvankelijk was het plan om in de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 4 november 2019 de nieuwe naam van de potentiële fusieclub te presenteren. Helaas komt dit moment nog te vroeg. We laten jullie zo snel mogelijk weten hoe we dit verder oppakken.