Wanneer moeten we definitief stemmen over de fusie?

De Bijzondere Algemene Ledenvergadering stond bij alle verenigingen gepland op vrijdag 17 april 2020. Deze gaat door een recent Collegebesluit en de geldende maatregelen i.v.m. de corona-uitbraak niet door. Daarbij is het niet mogelijk een dergelijke bijeenkomst op de gebruikelijke manier te organiseren. De Stuurgroep onderzoekt op dit moment de alternatieven hiervoor.