Recente berichtgeving in media

Zowel bij Omroep Venlo als in Dagblad De Limburger zijn deze week diverse berichten verschenen over het fusieproces van de drie hockeyclubs in Venlo. Dit naar aanleiding van de conceptbegroting voor 2020 van gemeente Venlo, waarin is opgenomen dat volgens het College van B&W het creëren van één gezamenlijke accommodatie voor de hockeyclubs in 2020 niet realiseerbaar is.

Natuurlijk hebben wij niet stil gezeten. Uitgangspunt voor ons is en blijft dat het ingezette fusieproces blijft doorgaan en tenminste twee aanvullende velden op Sportpark Vrijenbroek zijn aangelegd bij aanvang van het seizoen 2020-2021. We zijn daarin wel duidelijk richting de gemeente Venlo: Geen der verenigingen zal nu een daadwerkelijk fusiebesluit kunnen nemen indien er geen zekerheid is over de gereedheid van Sportpark Vrijenbroek. Naast het feit dat er nu nog sprake is van momentum, zijn wij bang dat van uitstel afstel komt. In een brandbrief aan de gemeente Venlo hebben wij onze argumenten nogmaals met klem op een rijtje gezet.