Prijsvraag nieuwe naam en tenue van de fusieclub!

Helaas, het is niet meer mogelijk om deel te nemen aan de prijsvraag… 

Aanmelden voor de klankbordgroep is wél nog mogelijk!

De drie hockeyclubs in de gemeente Venlo willen hun samenwerking verder versterken door te fuseren. Tijdens de drie ledenvergaderingen begin november zullen de verenigingen daarover stemmen. Als de drie verenigingen akkoord gaan met de fusie, moet kort daarop de nieuwe clubnaam en het tenue vermeld worden in het fusiebesluit. Daarom nu alvast een prijsvraag! Samen met jullie willen we komen tot een toonaangevende naam en een professioneel tenue voor de nieuwe nog op te richten hockeyclub. Jullie creatieve ideeën zijn dus gevraagd!

Je kunt op 2 manieren meedenken:

 • Download en print het Prijsvraagformulier. Vul je idee voor de nieuwe clubnaam in, kleur het tenue en doe het formulier in de ontwerpdoos in het clubhuis. Je mag het formulier ook digitaal opmaken en mailen naar info@hockeyinvenlo.nl. Heb je alleen een idee voor de nieuwe clubnaam, dan mag je die natuurlijk ook los mailen.
 • Meld je aan voor de klankbordgroep. Voor de klankbordgroep zoeken we mensen die affiniteit hebben met vormgeving, kleding en/of styling. Deze groep gaat samen met de werkgroep Cultuur & Toekomst de ideeën voor het tenue beoordelen, eventueel finetunen en beslissen welke voorstellen we presenteren aan de Stuurgroep Fusie. Stuur een e-mail naar info@hockeyinvenlo.nl om je aan te melden voor de klankbordgroep.

Lever je ideeën uiterlijk zondag 22 september in en win het nieuwe clubtenue!

Spelregels en vervolg

Clubnaam

 • De naam moet lekker in het gehoor liggen, goed uit te spreken zijn en niet misverstaan kunnen worden of verward worden met bestaande verenigingsnamen
 • Geen bestaande naam of afkorting die al door een andere hockeyclub gevoerd wordt
 • De naam of afkorting moet geen vreemde associaties oproepen 
Alle ideeën worden beoordeeld en getoetst (o.a. bij de KNHB) door de werkgroep Cultuur & Toekomst. De werkgroep zal een voorstel doen aan de stuurgroep Fusie om uiteindelijk te komen tot maximaal 3 namen.
 

Tenue

 • Professionele uitstraling, passend bij de ambitieuze en toonaangevende vereniging die we willen zijn
 • Niet alle kleurencombinaties zijn mogelijk, houdt rekening met de tenues van andere verenigingen in Nederland
Alle ideeën worden beoordeeld door de werkgroep Cultuur & Toekomst. Deze werkgroep bestaat uit leden van alle drie de hockeyclubs. Daarnaast stelt de werkgroep een klankbordgroep samen voor het nieuwe tenue. De klankbordgroep moet een werkbare omvang en een evenwichtige samenstelling krijgen. Door de werkgroep wordt een eerste selectie gemaakt die wordt besproken met de klankbordgroep. Samen met specialisten van de kledingfabrikant worden de ideeën voor het tenue uitgewerkt in een aantal concrete tenuevoorstellen. De werkgroep zal deze voorstellen in samenspraak met de klankbordgroep inventariseren en een voorstel doen aan de stuurgroep om uiteindelijk tot maximaal drie tenueopties te komen. Deze drie voorstellen presenteren we op deze website, waarbij iedereen mag stemmen op zijn of haar voorkeur. 
 

Nieuwe logo

Zodra de naam en tenue bekend zijn zullen professionele ontwerpers aan de slag gaan met een nieuw logo. Ben je een professionele ontwerper en wil je ons helpen, stuur dan een email naar info@hockeyvenlo.nl. Over het proces om te komen tot een nieuw logo zal later nog nadere berichtgeving volgen.

Wij dagen iedereen uit om zijn creativiteit te laten borrelen en te komen met zijn/haar idee of interpretatie!

Prijsvraag

 • De organisatie behoudt het recht om de prijsvraag stop te zetten, mocht daartoe aanleiding zijn.  In alle gevallen waarin de spelregels niet voorzien, beslist de Stuurgroep Fusie.
 • Voor deze prijsvraag gelden de spelregels zoals hier vermeld. Deelname aan de prijsvraag houdt tevens in de acceptatie van de geldende versie van het reglement.
 • Met het indienen van je naam en/of ontwerp (ideeën) wordt afstand gedaan van alle rechten.  Dit betekent dat alle inzendingen eigendom worden van de nieuwe hockeyvereniging en elke aanspraak op eventuele rechten komen te vervallen.
 • Alleen leden en vrijwilligers kunnen meedoen aan de prijsvraag. Niet-leden zijn uitgesloten.
 • De prijsvraag loopt t/m zondag 22 september 2019. Dit betekent dat elk ontwerp uiterlijk op die zondag om 23.59 uur ontvangen dient te zijn in de ontwerpdoos in een van de drie clubhuizen of via info@hockeyinvenlo.nl.
 • Uit alle inzendingen selecteert de werkgroep Cultuur & Toekomst twee winnaars, één voor de nieuwe clubnaam en één voor het nieuwe tenue. De winnaars krijgen als prijs het nieuwe thuistenue (shirt, rok/broek en sokken).