HCB, THC en VHC gaan in de toekomst Verder als:

Hockeyclub Delta Venlo

Hockeyclub Delta Venlo

"Hockey in de delta van Venlo"

Nieuws / Updates

Vers van de pers!

Recente berichtgeving in media

Zowel bij Omroep Venlo als in Dagblad De Limburger zijn deze week diverse berichten verschenen over het fusieproces van de drie hockeyclubs in Venlo. Dit naar aanleiding van de conceptbegroting voor 2020 van gemeente Venlo, waarin is opgenomen dat volgens het College van B&W het creëren van één gezamenlijke accommodatie voor de hockeyclubs in…

Prijsvraag nieuwe naam en tenue van de fusieclub!

Helaas, het is niet meer mogelijk om deel te nemen aan de prijsvraag…  Aanmelden voor de klankbordgroep is wél nog mogelijk! De drie hockeyclubs in de gemeente Venlo willen hun samenwerking verder versterken door te fuseren. Tijdens de drie ledenvergaderingen begin november zullen de verenigingen daarover stemmen. Als de drie verenigingen akkoord gaan met…

Het fusieProces

Status van de werkzaamheden

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de eerste contouren van de nieuwe hockeyvereniging. Ook de aanpassingen aan Sportpark Vrijenbroek worden voorbereid. Via deze website houden we je op de hoogte van de voortgang.

Totstandkoming nieuwe clubnaam
HCB, THC en VHC gaan in de toekomst verder als Hockeyclub Delta Venlo 100%
Beleidsplan nieuwe hockeyvereniging
Het concept beleidsplan is gereed. Met hulp van de verschillende werkgroepen worden nu de beleidsmatige puntjes op de 'i' gezet. 90%
Proces voor totstandkoming juridische fusie
Fusiebesluit wordt voorbereid na mandaat ALV's. 60%
Nieuwe clubkleuren en tenue
Enkele voorstellen worden uitgewerkt en getoetst met leveranciers 40%
Aanpassingen Sportpark Vrijenbroek
In voorbereiding... 15%

FAQ

Veelgestelde vragen...

Een fusie van drie hockeyverenigingen. We zijn ons er van bewust dat deze ontwikkeling veel vragen oproept. De komende periode proberen we ze allemaal te beantwoorden. Staat je vraag er (nog) niet bij? Stuur gerust een e-mail naar info@hockeyinvenlo.nl.

Accommodatie

Het is nog iets te vroeg om deze vraag te beantwoorden. In samenwerking met de Werkgroep Accommodatie en gemeente Venlo werken we de komende maanden aan het ontwerp voor het gehele nieuwe sportpark. Een nieuw clubhuis maakt hier onderdeel van uit.

Cultuur en Toekomst

Dat weten we nog niet! De werkgroep Cultuur & Toekomst is de afgelopen periode druk in de weer geweest met het bestuderen van de vele inzendingen op de eerdere prijsvraag. Op basis hiervan is een advies aan de Fusie Stuurgroep voorgelegd. In het Hockeycafé van 8 oktober jl. zijn drie beoogde nieuwe clubnamen gepresenteerd, met elk hun eigen verhaal erachter. Iedereen heeft de mogelijkheid gehad om tot 31 oktober zijn of haar voorkeursstem uit te brengen. Aanvankelijk was het plan om in de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 4 november 2019 de nieuwe naam van de potentiële fusieclub te presenteren. Helaas komt dit moment nog te vroeg. We laten jullie zo snel mogelijk weten hoe we dit verder oppakken.

Fusieproces

Op dit moment is er nog geen nieuw hockeycafé gepland.

Load More

Fusiebulletin

Schrijf je in, voor het het fusiebulletin!

0
Geïnteresseerden gingen je voor!

Met het Fusiebulletin houden we leden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers en andere geïnteresseerden op de hoogte van de voortgang over de samenwerking tussen de hockeyclubs HCB, THC en VHC.

Als lid ben je automatisch aangemeld met het e-mailadres dat bekend is in de ledenadministratie van je vereniging. Geen lid maar wel geïnteresseerd? Of als lid nog geen Fusiebulletin ontvangen? Geef hieronder je e-mailadres aan ons door!

aRchief