Nieuws / Updates

Vers van de pers!

Gemeentelijke besluitvorming en uitstel Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Het coronavirus raakt inmiddels meer dan alleen onze gezondheid. Het stelt ons als hockeyverenigingen bloot aan nieuwe uitdagingen, die we zo goed als mogelijk en met elkaar het hoofd moeten bieden. Formeel dienen de leden van de verenigingen in Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen in te stemmen met de fusie per 1 juli 2020. Echter, als gevolg van de overheidsmaatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus is het niet toegestaan om een bijeenkomst te organiseren waarbij alle leden fysiek aanwezig kunnen zijn. De geplande Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen op 17 april 2020 gaan dan ook NIET door.

Benieuwd naar de laatste stand van zaken en de alternatieven voor de ledenvergadering? Lees ons laatste Fusiebulletin!

Online Hockeycafé van zondag 22 maart 2020

Ben je benieuwd naar het nieuwe tenue of logo? Ga je meer contributie betalen? Of wil je een eerste impressie krijgen van het nieuwe clubhuis? Het geplande hockeycafé waarin we dit wilden delen kon helaas niet doorgaan. Daarom deze speciale uitzending waarin we je bijpraten over de laatste stand van zaken in het fusietraject van Hockeyclub Delta Venlo.

Het fusieProces

Status van de werkzaamheden

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de eerste contouren van de nieuwe hockeyvereniging. Ook de aanpassingen aan Sportpark Vrijenbroek worden voorbereid. Via deze website houden we je op de hoogte van de voortgang.

Totstandkoming nieuwe clubnaam
HCB, THC en VHC gaan in de toekomst verder als Hockeyclub Delta Venlo 100%
Beleidsplan nieuwe hockeyvereniging
Het concept beleidsplan is gereed. Met hulp van de verschillende werkgroepen worden nu de beleidsmatige puntjes op de 'i' gezet. 95%
Proces voor totstandkoming juridische fusie
Het juridische proces is nagenoeg afgerond. In de ALV van 17 april 2020 besluiten de leden over een definitieve fusie. 99%
Nieuwe clubkleuren en tenue
Zowel het nieuwe tenue als het nieuwe clublogo zijn gereed! 100%
Aanpassingen Sportpark Vrijenbroek
Programma van Eisen gereed 25%
Teamindelingen
Meer informatie volgt binnenkort! 30%

FAQ

Veelgestelde vragen...

Een fusie van drie hockeyverenigingen. Dat roept vragen op! De afgelopen maanden hebben we jullie geïnformeerd met ALV’s, Hockeycafé’s en Fusiebulletins. Vind hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden! Staat je vraag er (nog) niet bij? Stuur gerust een e-mail naar info@hockeyinvenlo.nl.

Algemeen

Jeroen Bakkers (huidige voorzitter VHC) start als eerste voorzitter van de nieuwe vereniging Hockeyclub Delta Venlo. Hij doet dit samen met bestuursleden, die allemaal binnen hun huidige club al ruimschoots bekend zijn als vrijwilliger. In totaliteit ziet het bestuur met de start van de vereniging er als volgt uit:

Voorzitter: Jeroen Bakkers (huidige voorzitter VHC.
Vice-voorzitter: Thomas Vossen (huidige voorzitter THC)
Penningmeester: Raoul Peulen
Secretaris: Maurice Klaassens
Beheer en Exploitatie: Rik van Baal (huidige voorzitter HCB)
Prestatiehockey: Klaas Beurskens
Senioren: Jeroen Kessels
Junioren: Joris Verhoeckx.

In de eerste Algemene Ledenvergadering van Hockeyclub Delta Venlo wordt formeel gestemd over de toetreding van bovenstaande bestuursleden.

De Bijzondere Algemene Ledenvergadering stond bij alle verenigingen gepland op vrijdag 17 april 2020. Deze gaat door een recent Collegebesluit en de geldende maatregelen i.v.m. de corona-uitbraak niet door. Daarbij is het niet mogelijk een dergelijke bijeenkomst op de gebruikelijke manier te organiseren. De Stuurgroep onderzoekt op dit moment de alternatieven hiervoor.

Absoluut! We hebben een aantal vacatures voor professionals op het hockeytechnische vlak. Deze zijn binnenkort hier online te vinden. Daarnaast zoeken we ook nog vrijwilligers die training willen geven (tegen een vergoeding), teams willen coachen en mensen die mee willen helpen in de verschillende commissies. Wil jij je steentje bijdragen? Aanmelden kan via info@hockeyinvenlo.nl.

Naam, tenue en logo

Na een prijsvraag, klankbordsessies, uitvoerig selectietraject en referentiebezoeken heeft de werkgroep Cultuur en Toekomst recent het nieuwe clubtenue gepresenteerd. Hieronder enkele impressies van het nieuwe clubtenue.

Bij de selectie van het nieuwe clubtenue is ook aan onze keepers gedacht. Voor keepers komt een volledig rood en volledig geel keeperstenue van Adidas beschikbaar.

 • Delta staat voor driehoek en is afgeleid van de  griekse hoofdletter delta  (D).
 • De oorspronkelijke locaties van de fusieclubs vormen samen een driehoek binnen het grondgebied van de gemeente Venlo (Herungerberg (Venlo), Windhond (Tegelen) en Maasenhof (Blerick). De locatie Vrijenbroek ligt precies in het centrum van deze geografische driehoek. 
 • De driehoek is tevens een gesloten geometrische vorm en drukt daarmee ook gemeenschappelijkheid en verbinding uit.
 • De naam Hockeyclub Delta Venlo ligt goed in het gehoor (Kort, krachtig).
 • Een driehoek staat voor stabiliteit. Een tafel op drie ongeveer even lange poten staat altijd stabiel.
Logo Hockeyclub Delta Venlo

De donkerblauwe kleur is gebaseerd op het nieuwe tenue, dat geheel donkerblauw is. Verder zijn bij de ontwikkeling van het logo een aantal kernwoorden bepaald die een link moesten hebben met de nieuwe vereniging en die terug moesten komen in het beeldmerk.

 • Helden: dat zijn de mensen die de club dragen; bestuur, leden, mensen die ‘s morgens vroeg naast het veld staan, ouders die kinderen begeleiden, trainers, jeugd, etc.
 • Omarmen: iedereen die zich inzet voor de club
 • Samen: de V in het logo is het beeldend voor twee open armen. Een vereniging waar iedereen welkom is.
 • Wapen/schild: iedereen die elke week de strijd aangaat op het veld, maar ook de historie van de verenigingen.
 • Driehoek: delta-vorm, maar ook samenvoeging van de 3 verenigingen HCB, THC en VHC.
 • Herkenbaar: het beeldmerk moet ook zonder naam herkenbaar zijn.
 • Snelheid, aandacht, groei en eigentijds
 • Positief: door het gebruik van ronde vormen.
 • Blauwe kleur: staat voor koel, nuchter, rust, kalm, veilig, neutraal, stabiliteit, waardig- en volwassenheid, betrouwbaarheid, eerlijk, deskundig, autoriteit, verantwoordelijkheid, zakelijk, communicatie.
 • Donkerblauw: straalt kracht uit.
 • Oranje/rode rand: is als kleur gekozen omdat het blauwe logo op een blauwe achtergrond sterk naar voren moet komen.

Accommodatie

De eerste schetsen van het nieuwe clubhuis zijn gemaakt. Met dank aan de samenwerking tussen onze sponsoren Verheijen – Smeets Architecten en Marks – Van Ham Architectuur. Meer beelden hiervan zijn te bekijken in de uitzending van ons Hockeycafé via deze link.

Impressie clubhuis Hockeyclub Delta Venlo

Capaciteitsberekeningen hebben laten zien dat we als nieuwe vereniging ten minste 6 kunstgras hockeyvelden nodig hebben voor al onze trainingen en wedstrijden. Het huidige sportpark beschikt over 2 watervelden en 1 zandveld. In de eindsituatie beschikt Hockeyclub Delta Venlo over 3 watervelden en 3 zandvelden.

Dat is op dit moment nog lastig te zeggen. Vanuit de werkgroep Accommodatie is het Programma van Eisen voor het nieuwe clubhuis afgerond. We zijn momenteel in afwachting van gesprekken met gemeente Venlo over de exacte realisatie van ons nieuwe clubhuis. Het streven is om het bouwwerk in de zomerstop van 2021 gereed te hebben.

Als we te maken krijgen met een overbruggingsperiode gedurende het hockeyseizoen, dan is het mogelijk dat we tijdelijk gebruik moeten maken van alternatieve voorzieningen. De werkgroep Accommodatie informeert ons hier over zodra er meer zicht is op de planning van de werkzaamheden.

Hockeyzaken

De prestatieteams bij de jeugd worden ingedeeld op sterkte. De breedteteams delen we onder andere in aan de hand van sociale voorkeuren. We proberen in het verlengde van de fusie wel zo snel mogelijk één hockeyvereniging te worden. 

Het uitgangspunt is dat we de bestaande teams inclusief hun speelklasse in stand houden. De coördinatoren van de senioren gaan in gesprek met de teams om de behoeftes en wensen te inventariseren. Daarnaast is de verwachting dat ook nieuwe teams worden samengesteld. Heb je zelf, of met je team, ideeën over volgens seizoen? Laat het ons dan spoedig weten via info@hockeyinvenlo.nl.

Alleen de beste spelers komen in een eerste team. Maar we gaan ook werken met een tweede selectieteam (Dames 2  & Heren 2). Deze teams worden gepositioneerd als opleidingsteams. Beide eerste teams starten de competitie op het hoogste niveau van de huidige drie verenigingen. De tweede teams komen uit op een zo hoog mogelijk niveau in de reserve klasse.

Wie komt in aanmerking voor de selectietrainingen?
Ben je momenteel lid van één van de drie verenigingen en heb je de ambitie, mentaliteit én kwaliteit om in een selectieteam van Hockeyclub Delta Venlo te spelen? Dan ben je van harte welkom om aan te sluiten bij de selectietrainingen.

Kom je niet uit de directe omgeving van gemeente Venlo maar deel je wel de ambities van onze vereniging?
Dan kun je contact opnemen met de commissie Prestatiehockey via prestatiehockey@hcdeltavenlo.nl.
Weet wel dat Hockeyclub Delta Venlo terughoudend is met het plaatsen van spelers van buiten de regio in haar selectieteams. De vereniging zal een persoonlijk gesprek met je aangaan om een indruk te krijgen van je motivatie en beweegredenen en bepalen of deze voldoende aansluiten bij onze ambities en verenigingscultuur.

Nee, zeker niet! Topsport en breedtesport gaan bij Hockeyclub Delta Venlo hand-in-hand. Zonder de één kan het ander niet bestaan. We willen iedereen laten hockeyen op zijn of haar niveau. De prestatieteams delen we in op niveau en bij de overige teams spelen vooral de sociale voorkeuren een belangrijke rol bij de teamindeling.

De KNHB denkt hierin met ons mee. Het is mogelijk om met meer dan één team van een vereniging in een poule te spelen. Dit geldt voor de jongste jeugd, jeugd en senioren. Hockeyplezier is hierin het belangrijkste. Bij de hoogst spelende teams is reistijd geen factor waar rekening mee wordt gehouden bij het indelen van de competitie. Bij de lagere teams juist wel.

Trainers en coaches komen zo veel mogelijk uit de eigen vereniging. Jeugdleden krijgen hierbij de kans om zich als trainer te ontwikkelen. Trainers en coaches worden opgeleid via bijscholingen en cursussen. Intern, of georganiseerd vanuit de KNHB. Daarnaast worden trainers ook begeleid door ons professioneel kader. Voor het geven van trainingen hanteren we een passende vergoeding op basis van ervaring en opleidingen.

Hockeyclub Delta Venlo is een vereniging waar iedereen moet kunnen hockeyen. Van jong (vanaf 4 jaar) tot oud. We streven naar een groot en divers aanbod met uiteraard de standaard hockeyvormen en -competitie: jongste jeugd, jeugd, dames/heren jong, senioren en veteranen. Daarnaast is het trimhockey goed vertegenwoordigd en teams hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de zaalhockeycompetitie. Het rolstoelhockey zoals bekend vanuit HCB krijg ook een plek in de nieuwe vereniging. Als laatste zoeken we naar nieuwe mogelijkheden zoals fithockey, bedrijfshockey en studentenhockey.

Deels worden de trainingen gegeven door professionals. Daarnaast hebben we ook een grote groep vrijwilligers nodig om alle trainingen te kunnen geven. Bij de prestatieteams is het trainen en coachen een gecombineerde functie die zo veel mogelijk door één persoon worden uitgevoerd. Wat betreft het begeleiden bij de wedstrijden verwachten we een actieve rol van ouders. Dat kan als coach, maar ook als teammanager.

Load More

Fusiebulletin

Schrijf je in, voor het het fusiebulletin!

0
Geïnteresseerden gingen je voor!

Met het Fusiebulletin houden we leden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers en andere geïnteresseerden op de hoogte van de voortgang over de samenwerking tussen de hockeyclubs HCB, THC en VHC.

Als lid ben je automatisch aangemeld met het e-mailadres dat bekend is in de ledenadministratie van je vereniging. Geen lid maar wel geïnteresseerd? Of als lid nog geen Fusiebulletin ontvangen? Geef hieronder je e-mailadres aan ons door!

aRchief