Samenwerking HCB, THC en VHC

Hier wordt gewerkt...

NIEUWE CLUBNAAM

Geef ons je mening!

De werkgroep Cultuur & Toekomst is de afgelopen periode druk in de weer geweest met het bestuderen van de vele inzendingen op de prijsvraag. Op basis hiervan is een advies aan de Fusie Stuurgroep voorgelegd. In het Hockeycafé van 8 oktober jl. zijn drie beoogde nieuwe clubnamen gepresenteerd, met elk hun eigen verhaal erachter. We geven iedereen de mogelijkheid om tot 31 oktober zijn of haar voorkeursstem uit te brengen. In de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 4 november a.s. wordt de nieuwe naam van de potentiële fusieclub gepresenteerd!

Hockeyclub Vrijenbroek

Een uniforme naam die linkt naar Sportpark Vrijenbroek. De beoogde thuislocatie van de nieuwe hockeyclub.

Hockeyclub Venlo

Een voor de hand liggende keuze die refereert naar de gemeente waar de beoogde fusieclub komt te liggen.

Hockeyclub Delta Venlo

De naam Delta staat symbool voor de driehoek tussen Blerick, Tegelen en Venlo. Een uniforme naam met legio mogelijkheden.

Mijn stem gaat naar:
667 stemmen

*Let op! Je kunt per IP-adres maximaal 1 keer stemmen.

Nieuws / Updates

Vers van de pers!

Prijsvraag nieuwe naam en tenue van de fusieclub!

Helaas, het is niet meer mogelijk om deel te nemen aan de prijsvraag…  Aanmelden voor de klankbordgroep is wél nog mogelijk! De drie hockeyclubs in de gemeente Venlo willen hun samenwerking verder versterken door te fuseren. Tijdens de drie ledenvergaderingen begin november zullen de verenigingen daarover stemmen. Als de drie verenigingen akkoord gaan met…

Het fusieProces

Status van de werkzaamheden

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de eerste contouren van de nieuwe hockeyvereniging. Ook de aanpassingen aan Sportpark Vrijenbroek worden voorbereid. Via deze website houden we je op de hoogte van de voortgang.

Beleidsplan nieuwe hockeyvereniging
Het concept beleidsplan is gereed en wordt via het volgende Fusiebulletin met jullie gedeeld! 90%
Bedenken van de naam, het logo en de clubkleuren
De werkgroep Cultuur & Toekomst heeft alle inzendingen beoordeeld. Stemmen op jullie voorkeur is nu mogelijk! 70%
Het totale fusieproces
Goede voorbereiding is het halve werk... 30%
Aanpassingen Sportpark Vrijenbroek
Tijdspad tot seizoen 2020 - 2021 0%
Proces voor totstandkoming juridische fusie
Bijzondere ALV voor mandaat op 4 november a.s. 35%

FAQ

Veelgestelde vragen...

Een fusie van drie hockeyverenigingen. We zijn ons er van bewust dat deze ontwikkeling veel vragen oproept. De komende periode proberen we ze allemaal te beantwoorden. Staat je vraag er (nog) niet bij? Stuur gerust een e-mail naar info@hockeyinvenlo.nl.

Accommodatie

Het is nog iets te vroeg om deze vraag te beantwoorden. In samenwerking met de Werkgroep Accommodatie en gemeente Venlo werken we de komende maanden aan het ontwerp voor het gehele nieuwe sportpark. Een nieuw clubhuis maakt hier onderdeel van uit.

Cultuur en Toekomst

Dat weten we nog niet! In de periode tot zondag 22 september 2019 roepen we jullie allemaal op je creatieve ideeën met ons te delen. Hiervoor hebben we een prijsvraag uitgeschreven. Kijk hier voor meer informatie!

Fusieproces

Het volgende hockeycafé staat gepland op dinsdag 8 oktober 2019. Tijdens deze informatiebijeenkomst presenteren we het beleidsplan en de eerste contouren van de nieuwe hockeyvereniging.

Load More

Fusiebulletin

Schrijf je in, voor het het fusiebulletin!

0
Geïnteresseerden gingen je voor!

Met het Fusiebulletin houden we leden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers en andere geïnteresseerden op de hoogte van de voortgang over de samenwerking tussen de hockeyclubs HCB, THC en VHC.

Als lid ben je automatisch aangemeld met het e-mailadres dat bekend is in de ledenadministratie van je vereniging. Geen lid maar wel geïnteresseerd? Of als lid nog geen Fusiebulletin ontvangen? Geef hieronder je e-mailadres aan ons door!

aRchief